TR | EN
PROMOTION

Satış promosyonu. Bir ürünün satın alınmasını teşvik etme veya perakende noktalarda bulunurluğunu/görünürlüğünü sağlamak amacıyla yapılan süreli ve taktik özellikli tüm pazarlama aktiviteleri. Tutundurma da denir ama o laf da pek tutmadı.

PROMOTIONAL MIX

Satış tutundurma karması. Pazarlama hedeflerine ulaşmada kullanılan çeşitli iletişim faaliyetleri. Reklam, kişisel satış, duyurum, satış tutundurma.

PROMOTIONAL PARTNERSHIP

Üretici firmanın başka bir firmayla promosyon amacıyla birleşmesi. Örneğin Coca Cola’nın 20th Century Fox Film ile bir sonraki filmde Coca Cola’nın göze çarpar bir şekilde gösterilmesi için anlaşması. Dünya nereye gidiyor?

PROOF OF PURCHASE

Satın alma kanıtı. Tüketicinin bir malı veya hizmeti satın aldığını kanıtlayan ve genellikle bir promosyona katılım için gereken şey. Ambalajın tamamı veya parçası, barkod, kasa fişi olabilir. POP (Point of Purchase) ile karıştırmamak için uzun yazım tercih edilmeli.

PROSPECT

Potansiyel müşteri

PROTOMONADIC

Bir ürün testi yöntemi. Tüketici bir ürünü kullanır ve deneyimleri değerlendirilir. Daha sonra tüketiciye bir ürün daha verilir ve bunu ilk kullandığıyla karşılaştırması istenir.

PSYCHOGRAPHICS

Demografik verilerin alternatifi olarak, hedef kitleyi yaşam tarzı, kafa yapısı veya davranış biçimleri bazında tanımlama. Psikografi.

PUBLICITY

PUBLICITY Bir hizmet, kurum ya da ürün hakkında hazırlanan, kitle iletişim araçlarında parasız olarak yayınlanan mesaj.

PULL

Çekme. Hedef tüketicide istek yaratarak ürün talebi oluşturmaya yönelik pazarlama aktivitelerinin genel adı.

PUSH

İtme. Dağıtım kanallarını yükleyerek malın aşağı doğru akmasını zorlamaya yönelik pazarlama aktiviteleri. Kanal kampanyaları.