TR | EN
OFF INVOICE

Fatura üzerinde yapılan direkt indirimler.

ON AIR

ON AIR Reklam yayında. Reklamın yayında olduğu anları değil, yayında bulunduğumuz dönemi anlatır, durum bildirir. Yayında mıyız, değil miyiz?

ON THE JOB TRAINING

Şirketin bir eğitim bütçesi veya olanakları yoksa yeni alınan personele “sizi iş üzerinde! eğiteceğiz” denir. Bunun anlamı doğrudan çalışmaya başlayacaklarıdır.

OPEN END QUESTION

Açık uçlu soru. Cevapların önceden verilmediği, deneğin istediği gibi serbestçe cevaplayabileceği anket sorusu.

OPINION LEADER

Görüşleri ve davranışları diğer insanlar için model teşkil eden kişiler.

OTS

Oppurtunity To See. (Bkz) FREQUENCY

OUT OF STOCK

Stoksuz kalma. Bir ürünün normalde dağılımda bulunduğu perakende noktalarda geçici olarak bulunmaması hali (%).

OUTDOOR (ADVERTISING)

Billboard, duvar, pano, afiş, hareketli araçların yüzeyine yapılan açık hava reklamları.

OVERSTOCK

Genellikle bir kampanya nedeniyle satıcının gerek duyduğundan fazla yüklendiği mal.