TR | EN
NECKHANGER

Doğrudan şişeye asılarak tüketiciye ulaştırılan promosyon malzemesi. NECKER.

NET MARGIN

Net kar marjı. Brüt kar marjından sabit giderleri çıkardığımızda kalan.

NET SALES

Net satış geliri = Brüt satış geliri - Tüm indirimler

NON-COMERCIAL ADVERTISING

Ticari olmayan reklamlar. Toplumu veya bazı kesimleri belirli bir konu hakkında bilinçlendirmek üzere bir takım fikirleri kazandırma ya da toplumsal bir davranışı değiştirme amaçlı yapılan reklamlar.

NON-FOOD

Yiyecek dışı hızlı tüketim ürünleri. Büyük mağazalarda bu konuyla ilgili bölüm.

NON-TRIERS

Bir marka ile hiç direkt deneyimi olmamış tüketiciler.

NOT AVAILABLE

N.A. kısaltması bir tablodaki eksik verilerin sağlanamadığını, bulunamadığını belirtir. Bazı durumlarda N.A.=Not Applicable, yani “buraya uymaz” anlamında da kullanılır.

NVO

Non Variable Overhead. Şirketin sabit giderleri