TR | EN
MASS MERCHANDISE

Beyaz eşya, giyim gibi çok değişik kategorilerden ürünler satan büyük mağaza.

MASTER

Filmin asıl kopyası. Çok iyi korunur, yayın kopyaları ondan çıkartılır, kaybolması halinde yeniden çıkartılması pahalıya malolur.

ME TOO

Genellikle pazar liderinin başarıyla uyguladığı bir şeyi taklit etme. Aynı iddialarda bulunma, benzer tanıtım unsurları kullanma, aynı promosyonu yapma…

MEDIA PLAN

Reklam mesajının doğru hedef kitleye doğru medya ile iletilmesi için tasarlanan plan.

MEDIA STRATEGY

Uygun medya aracılığıyla reklam mesajını tüketiciye etkili şekilde ulaştırmak için geliştirilen strateji.

MERCHANDISING

Ürünün satış noktasındaki bulunurluğunu ve görünürlüğünü sağlamaya yönelik pazarlama çabalarının tümü.

METHODOLOGY

Yapılan pazar araştırmasının yöntemi ve buna ilişkin detaylar.

MILKING

Bir üründen kısa sürede maksimum kazancı sağlamayı hedefleyen, ürünün uzun dönem hedeflerini gözardı eden, kısa vadeli pazarlama stratejisi.

MONADIC TEST

Bir ürün testi yöntemi. Tüketici tek ürün kullanır ve sadece onu değerlendirir.

MOOD

Bir reklam filminin atmosferi, canlandırılan karakterlerin ruh hali.