TR | EN
LAYOUT

Basılacak herhangi bir işin taslak çizimi. Layout sayfa düzenini gösteren basit bir karalamadır. Başlık dışındaki unsurlar net değildir. Ara onay aşamasıdır. Layout üzerinde anlaşmadan tüm işi bitirmek ajans açısından risk taşır, müşteriyi de beğenmediği bir işi sırf çok emek harcandığı için kabul etme baskısına sokar.

LIFESTYLE

Kişilerin fikirleri, tavırları, ilgi alanları ve harcama biçimleriyle ifadesini bulan bireysel yaşam biçimleri.

LIFESTYLE SEGMENTATION

Tüketicileri hobilerine, ilgi alanlarına, meslekelerine ve yaşam tarzlarının diğer öğelerine göre gruplara ayırma, bölümleme.

LINE EXTENSION

Tür çeşitlendirmesi. Mevcut bir marka adı altında piyasaya verilen yeni türler, varyantlar. Aynı ürünün farklı bir boyda piyasaya verilmesi ise SIZE EXTENSION olarak adlandırılır.

LOSS LEADER

Perakendeci tarafından maliyetinin altında satılan ürün. Burada amaç tüketiciyi mağazaya çekmek ve bunun yanısıra kar marjı yüksek diğer ürünleri satmaktır.

LOTTERY

Piyango. Şansa bağlı promosyonlar.