TR | EN
IMC

Bütünleşik(Entegre) Pazarlama İletişimi. Pazarlama İletişiminin tüm öğelerini (reklam, satış tutundurma, PR, doğrudan pazarlama) ayrı ayrı kullanmak yerine sinerji oluşturacak şekilde, tuttarlı olarak bir arada kullanılmasını öngören yönetim konseptidir.

IMPRESSION

Herhangi bir zaman diliminde, herhangi bir programı veya reklamı izleyenlerin sayısı. GRP x (TV sahibi ev sayısı)

IN PACK

Ürün ambalajının içine yerleştirilen ve ancak tüketicinin ürünü satın alıp açmasıyla sahip olabileceği hediye ve bu tür hediyeli promosyonlara verilen ad.

INCENTIVE

Bizim veya müşterilerimizin satış personeline performans hedeflerini aştıklarında verilen maddi veya ayni teşvikler. Sales incentive.

INFOMERCIAL

Information ve Commercial sözcüklerinden türetilmiştir. Normal TV programı görüntüsünde, birkaç dakikaya kadar uzayabilen reklamlara denir. Yeni ürün tanıtımında “haber” formatı yaygın ve yararlı bir uygulamadır.

INTERVIEW STUDY

Pazarlama araştırmalarında birincil veriyi toplamakta kullanılan en yaygın araştırma yöntemi. Görüşülecek kişileden telefonla, postayla ya da yüz yüze görüşme ile iletilen soru formunun doldurulması istenir.

IPCT

Identified Product Concept Test. Ürünün markalı olarak ve konseptiyle birlikte test edilmesi