TR | EN
FACING

Yüz sayısı. Perakendeci rafının ön cephesinde yer alan ürün sıra sayısı. Bir sırada üst üste üç ürün dizilse de “bir yüz” sayılır. Yaa!

FEATURE

Perakendeci tarafından bir ürün için yapılan promosyonlar. Örneğin, teşhir, fiyat indirimi.

FEE (BASIS)

Reklamverenin ajans komisyonunu, yayınlanan reklam miktarından bağımsız olarak dönemsel sabit miktarda ödemesi.

FEEDBACK

Geribildirim. İzleyiciden reklam yapan kimseye veya iletişim aracına, reklam ya da başka bir konu ile ilgili olarak gelen anlamlı karşılık, tepki.

FLIGHTING

Medya stratejisi.Belirli sezonlarda reklamın yoğunluğu arttırılır sezonun dışında kalan zamanlarda ise reklam yoğunluğu azaltılır. Ancak reklam (Pulsing’den farklı olarak) hiç bir zaman kesilmez.

FLOOR STAND

Kendi kendine ayakta duran, perakende noktalarda ürün sergilemekte kullanılan standlar.

FLOP

Başarısızlığa uğramış bir girişim. Ürün, reklam, promosyon vs.

FLOWCHART

Yıllık medya planının şematik gösterimi.

FMCG

Fast Moving Consumer Goods. Dayanıksız tüketim ürünleri.

FOCUS GROUP

Grup tartışması. 6-12 kişinin, bir moderatör yönetiminde ve yarı esnek bir soru formu çerçevesinde ürünleri, fikirleri, reklamları tartıştıkları araştırma biçimi.

FOLLOW-UP

Yeni bir ürünün piyasaya verilmesinden veya yeni bir reklam kampanyasinin yayina girmesinden sonra bunu takiben gerçeklestirilen aktiviteler.

FOOTAGE

Bir reklam filminin kullanılabilir nitelikteki tüm çekimleri. Reklam filminin en uzun hali.

FRAGMENTATION

Reklam bütçesinin çok çeşitli medya arasında dağılması. Bütçenin gereğinden fazla dağıldığı durumlarda, olumsuz anlamda kullanılır.

FREE GOODS

Mal fazlası. Üreticinin perakendeciye promosyon amaçlı verdiği (satılabilir) mallar. Örneğin; 4 koli alana 1 bedava, 4+1

FREQUENCY

Bir reklamı en az bir kez izlemiş olan kişilerin bu reklamı ortalama kaç kez gördüğü. OTS (opportunity to see)

FULL – SERVICE AGENCY

Reklam sürecindeki tüm işleri yapan reklam ajansları. Stratejik planlama, yaratım, tasarım, prodüksiyon, medya planlaması. Günümüzde ajanslar bu hizmetlerin yanında halkla ilişkiler, satış tutundurma ve doğrudan pazarlama hizmetleri de vermektedirler. O zaman da haliyle tencere taşmakta, ortalık batmaktadır. Extra Full Ajans Supra.