TR | EN
E-BRAND

Internet patlaması sırasında sanal alemde yaratılan markalara verilen ad. Sonradan normal alandaki markalardan özünde bir farkı olmadığı anlaşıldı. Yani eee brand?

EDITORIAL

Herhangi bir mecrada, editör, yönetici veya patronların halkı ilgilendiren bir konuda görüş bildirdiği yazı veya program.

EMOTIONAL BENEFIT

Duygusal fayda. Ürünümüzü kullanan tüketicinin neler hissedeceği.

END BENEFIT

Son fayda. Nihai duygusal fayda. Tüketicinin ürünümüzü kullandıktan sonra içinde bulunacağı durum, ruh hali. Self- Expressive benefit.

ENDORSEMENT

Kabul görmüş bir otoritenin bir ürünün kullanımını onaylaması veya önermesi. Otoritenin kabul görmüşlüğünün somut bir ölçüsü yoktur. Ürünü kullanmış sıradan bir tüketici de öneride bulunabilir. Teorik olarak öneren kişinin konudaki uzmanlığı inandırıcılığı artırır.

EVERYDAY LOW PRICE

Bir ürün için, tüketici promosyonlarından vazgeçip aradaki farkı fiyata yansıtma ve ürünün fiyatını kalıcı olarak düşürme. Düşük fiyat politikasına geçiş.

EVOKED SET

Satın alma söz konusu olduğunda tüketicinin markaya dair bildiği ve farkında olduğu tüm olumlu düşünceler, duygular seti.

EXECUTION

Uygulama. Reklam mesajının hangi yöntem, gereç ve tekniklerle iletileceğinin ifadesi.

EXPOSURE

Maruz kalma. Bir kişinin reklam veya promosyona muhatap olması. TV izlerken veya gazete okurken karşılaşması. İzleyip algılaması mühim değildir.

EYE TRACKING

Tüketicilerin göz hareketlerini izleyerek reklamın hangi bölümünün dikkat çektiğini belirlemeye yönelik araştırma metodu.