TR | EN
DAGMAR

Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results. Reklam hedeflerini ölçülmüş reklam sonuçlarına göre belirlemek.

DAY AFTER RECALL

Ertesi günkü hatırlanma oranı. Bir reklam yayınlanmaya başladıktan 15-24 saat sonra yapılan testte çıkan hatırlanma oranı. BURKE TEST.

DAYPART

Bir televizyon veya radyo istasyonunun günlük yayınlarının bölündüğü zaman dilimleri.

DEAD NET PRICE

Bir ürünün tüm iskonto ve primleri düştükten sonra müşteriye net maliyeti. Piyasalarda “NET NET” diye kullanılır.

DEMOGRAPHICS

Hedef kitlenin yaş, cinsiyet, din, ırk, gelir gibi somut istatistiklerle ifadesi. Demografi öldü, yaşasın psikografi diyenlere aldırmayın. Sağlam demografik bilgi olmadan her şey havada kalır.

DIRECT MAIL

Doğrudan Postalama. Potansiyel tüketiciye doğrudan postalama yolu ile gönderilen (broşür, örnek ürün, ürün/hizmet/firma bilgisi vs..) pazarlama iletişim faaliyetleri.

DIRECT MARKETING

Doğrudan pazarlama. Bir ürün veya hizmetin tüketici tarafından satın alınmasını sağlamak amacıyla potansiyel tüketici grubuna yönlendirilen ve bu kesimle çift yönlü bir iletişim kurarak onlardan cevap almayı amaçlayan aktivitelerin tümü.

DIRECT RESPONSE

Tüketicilere telefon, elektronik posta, mektup gibi iletişim yollarıyla anında tepki verebilme imkanı sunan satış tutundurma faaliyetleri. Bazı pazarlamacılar bu terimi doğrudan pazarlama ile eş anlamlı görürler

DISPLAY

Tanzim-teşhir. Perakendeci ile anlaşarak ürünlerin her zamanki yerlerinin dışında ve dikkat çekici biçimde sergilenmesi.

DISTRIBUTION

Dağılım. Bir ürünün satıldığı noktaların toplam nokta sayısına bölünmesine Nümerik, o ürünü bulunduran noktaların toplam kategori satışından aldığı paya ise Ağırlıklı Dağılım denir.

DISTRIBUTOR

Bir sektörden sadece bir firmanın ürünlerini, o bölgenin tek yetkili satıcısı olarak satan ve genelde son perakende noktaya direkt ulaşan toptancı.

DOOR TO DOOR SAMPLING

Kapıdan kapıya numune dağıtımı. Ülkemizde dağıtım maliyetlerinin düşüklüğü ve hedef kitleyi oturduğu semte göre ayırabilmenin göreceli kolaylığı nedeniyle tercih edilir.

DOWNSCALE

Alt sosyo-ekonomik sınıfları tanımlamak için kullanılır.

DRY RUN

Prova. Genellikle eğitim programlarını hazırlarken, eksiklikleri baştan görebilmek için özel bir grupla yapılan (bedava) ilk tur.

DUMMY

Ürün veya reklam kahramanının canlı veya cansız, büyük boy maketi.