TR | EN
COPY TESTING

Bir reklamın etkililiğini ölçmek için tüketici tepkilerine dayanarak yapılan araştırma.

CORPORATE ADVERTISING

Kurumsal Reklam. Reklamveren kuruluşun, belirli bir ürününü ya da hizmetini tanıtmaktan çok, gücünü, olanaklarını, yeteneklerini tanıtmayı amaçlayan, imaj yaratmaya yönelik reklam faaliyeti.

COST EFFICIENCY

Bir medya planı için ulaşım ve frekans hedeflerini dengede tutarak en uygun fiyata en etkili seçimi yapmak.

COST PER GRP

Yada CPP (Cost per point). 1 saniyelik reklamı yayınlamak için ödenen miktarın, o reklamın izlenme oranına bölümü

COST PER THOUSAND

Bin kişiye ulaşma maliyeti

CREATIVE BRIEF

Yaratıcı brief. Yaratıcı stratejinin oluşturulması yönünde ilk adım. Müşterinin reklam ajansına geçtiği ilk doküman. Brief üzerine yapılan çalışmalar, araştırmalar ve tartışmalar sonucu müşteri ve ajansın üzerinde hemfikir olduğu yaratıcı strateji ortaya çıkar.

CREATIVE STRATEGY

Yaratıcı strateji. Yaratıcı çalışmanın yönünü belirleyen temel doküman. Basit, açık ve ayrıştırıcı olmalı. Markanın temel konumlandırmasını, çevreyi ve tanıtım amaçlarını içerir

CUSHION

Bütçe hazırlanırken, muhtemel olumsuzluklara karşı pazarlama bütçesine konulan ek hayali harcamalar veya reklam bütçesindeki şişirmeler. Satış hedeflerine ulaşılamadığında bu harcamalar kesilmiş gibi gösterilerek BOTTOM LINE tutturulur.