TR | EN
BRAND LEADERSHIP

Yönetimi’nin yerini alması niyetiyle ünlü marka gurusu David Aaker 

BRAND MANAGER

Marka Yöneticisi, Marka Müdürü, Marka Sorumlusu gibi farklı ünvanlarla adlandırılan Pazarlama profesyoneli. Ürün bazında ayırımın yapıldığı firmalarda “PRODUCT MANAGER” olarak adlandırırlar. Yaptıkları iş aynıdır.

BRAND POSITIONING document

Marka konumlandırma dokümanı. Markanın sık değişmeyen temel unsurlarını içeren, tüm yönetim kademelerince imzalanan tek sayfalık doküman. Marka Anayasası.

BREAK EVEN

Başabaş noktası. Payout. Bir yatırımdan sağlanan kazancın (reel anlamda), yapılan harcamaların üzerine çıktığı durum veya an. Kara geçmeye başladığımız yer.

BRIEF

Pazarlama’dan ajanslara, hizmet firmalarına veya diğer departmanlara çıkan iş talepleri. Genellikle işin öncesini, ne istendiğini ve zamanlamasını içeren formatlı doküman. Brif.

BUNDLE

Bir ürünü pazara verebilmemize yeterli olan tüm bilgilerin toplamı. Formülü, ambalajı, tasarımı, konsepti, konumlandırmayı, satış planı ve muhtemelen reklam filmini içerir. Çokuluslu firmalarda birlikteliği sağlamak için merkezde hazırlanıp ülkelere dağıtılan dosya.

BURKE TEST

(Bkz) DAY AFTER RECALL

BURST

Medya planında bir dönem çok yoğunlaşarak normalin üzerinde bir erişim (reach) ve frekans elde edilmesi.

BUYOUT

TV reklamında oynayan oyuncunun tüm haklarını bir kerede satın alma.