TR | EN

 

Marka Yönetimi

Pazarlama departmanı “outsourcing” hizmeti olarak da tariflenebilecek bu tip projelerde; Markam ekibinden bir kişinin proje yöneticisi olarak tam zamanlı çalıştığı iş modeli ile, bir firmanın pazarlama faaliyetlerinin tamamının yönetimi gerçekleştirilir. Projenin süresi en az bir yıldır.

Sürekli Danışmanlık

 

Ürün, fiyat, konumlandırma ve tutundurma karmasını (4P) içeren tüm stratejik detayların planlandığı ve pazarlama departmanına pazarlama planının uygulama aşamasında destek verildiği uzun dönemli projelerdir. Markam ekibinden bir kişinin tam veya yarı zamanlı olarak proje yöneticisi görevini üstlendiği bu projeler en az bir yıllık süreyi kapsar.

Segmentasyon/Konumlandırma/Mimari Projeleri

Bu proje yaklaşımında; pazarı çeşitli kriterlere göre yönetilebilir parçalara ayırarak ve odaklanılacak alanları tespit etme (segmentasyon ve hedefleme), bu alanlardaki markaların tüketici zihninde nasıl algılanması gerekliliğine karar verme (konumlandırma) ve markaların ana marka ve birbirleri ile ilişkilerinin belirleme (mimari) çalışmaları yürütülür. 2-3 kişilik takımlar tarafından yürütülen bu projeler 3-6 aylık bir süreyi kapsar.

Pazarlama Yönetimi

Pazarlama departmanı için iş modelinin oluşturulduğu, firmaya özgü bir raporlama&dokümantasyon sisteminin geliştirildiği projelerdir. Pazarlama ve diğer bağlantılı birimlerin ekipleri ile yapılan yoğun toplantı programları ile 2-6 aylık bir süreyi kapsar.

Marka Geliştirme

Markanın içinde bulunduğu ortam ve marka yönetim sürecinin kapsamlı bir analizi yapılarak, net bir durum tespitinin sağlandığı projelerdir.Yapılacak dahili görüşme ve worksoplar ile değerlendirilen pazarlama çalışmaları, önerileri içeren bir değerlendirme raporu ile üst yönetime sunulur. Toplam proje süreci 1-2 aydır.

Marka Denetimi

Markanın içinde bulunduğu ortam ve marka yönetim sürecinin kapsamlı bir analizi yapılarak, net bir durum tespitinin sağlandığı projelerdir.Yapılacak dahili görüşme ve worksoplar ile değerlendirilen pazarlama çalışmaları, önerileri içeren bir değerlendirme raporu ile üst yönetime sunulur. Toplam proje süreci 1-2 aydır.

Eğitim&Workshop

Üst düzey pazarlama yöneticilerine özel eğitimler veya bir konuya özel çalıştaylar düzenlenir. Hazırlanma süresi 2-3 haftadır. 

Kategori Dışı “Terzi İşi” Projeler

Firmaların ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan özel projelerdir. Proje süresi ve proje ekibi de ihtiyaçlara özel olarak belirlenmektedir.